Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Uusi pelastuslaki ja mitä se tarkoittaa Hyvinkään asukkaille?
Uusi pelastuslaki ja mitä se tarkoittaa Hyvinkään asukkaille?

Uusi pelastuslaki ja mitä se tarkoittaa Hyvinkään asukkaille?

Vuodenvaihteessa 2024 astui voimaan merkittävä lakiuudistus, joka muuttaa pelastuslain säädöksiä palovaroittimien osalta. Tämä muutos tuo mukanaan vastuun siirtymisen palovaroittimien hankinnasta, ylläpidosta ja toimintakunnon seurannasta asukkailta taloyhtiöille.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä turvallisuutta talo­yhtiöissä asuvien ihmisten keskuudessa. Tässä koosteessa käydään läpi, mitä tämä lakiuudistus käytännössä tarkoittaa Hyvinkään kaupungin asukkaille ja taloyhtiöille.

Yleiskatsaus lakimuutokseen

Pelastuslaki uudistui 1.1.2024, siirtäen vastuun asuinhuoneistojen palovaroittimien ylläpidosta asukkaalta taloyhtiön omistajalle. Muutoksen siirtymäaika päättyy 31.12.2025, antaen taloyhtiöille kaksi vuotta aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. Lakimuutos koskee kaikenlaisia asuinrakennuksia, mutta erityisesti se vaikuttaa kerros- ja rivitalojen asukkaiden turvallisuuteen, sillä palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus voi uhata myös naapuriasuntoja.

Mitä tämä tarkoittaa taloyhtiölle?

Taloyhtiöiden on nyt otettava kokonaisvaltainen vastuu palovaroittimien kunnossapidosta. Tämä kattaa palo­varoittimien hankinnan, asentamisen, testaamisen, paristojen vaihdon ja vanhentuneiden laitteiden uusimisen. Taloyhtiöiden on myös varmistettava, että asunnoissa on riittävä määrä toimivia palovaroittimia ja järjestettävä asukkaille mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vioista.

Suunnittelun ja toteutuksen merkitys

Taloyhtiöiden on suositeltavaa aloittaa uudistuksen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus ajoissa. Suunnitteluun kuuluu mm. palovaroittimien hankintatavan, kunnossapidon ja mahdollisen uusimisen suunnittelu. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että taloyhtiön budjetissa on varauduttu näihin toimiin. Huomioitavaa on, että sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat jo nyt taloyhtiön vastuulla vuonna 2010 tai sen jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä.

Asuinhuoneistojen palovaroittimien ylläpito siirtyy asukkaalta taloyhtiölle.

Asukkaan rooli muutoksen jälkeen

Vaikka palovaroittimien ylläpito siirtyy taloyhtiölle, asukkailla on edelleen tärkeä rooli paloturvallisuuden ylläpidossa. Asukkaiden on ilmoitettava välittömästi havaitsemistaan vioista, kuten paristojen loppumisesta, ja suositellaan, että he testaavat palovaroittimensa säännöllisesti. Asukkaat eivät saa ottaa palovaroitinta irti tai poistaa sen paristoa tai akkua.

Miten edetä?

Taloyhtiöiden on hyvä pitää mielessä, että kaikki asunnot tulee varustaa toimivilla palovaroittimilla ja että näiden varoittimien kunnossapito kuuluu jatkossa yhtiön vastuulle. Tämä voi tarkoittaa nykyisten laitteiden tarkastusta ja tarvittaessa niiden uusimista.

Hyvinkään Lämpövoima on tuotteistanut valmiin palveluratkaisun taloyhtiöille, jolla lain vaatimukset ovat vaivatonta ja kustannustehokasta täyttää.

Lue lisää: hlv.fi/taloyhtiot/alykkaat-energiaoptimointiratkaisut/etaluettava-palovaroitin

Hyvinkää-lehti 1/2024

Hyvinkää-lehti 1/2024