Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Usmin alueen kehittäminen on yksi Hyvinkään kärkihankkeista
Usmin alueen kehittäminen on yksi Hyvinkään kärkihankkeista
Usminjärven vedenlaadun säilyttäminen hyvänä on tärkeää.

Usmin alueen kehittäminen on yksi Hyvinkään kärkihankkeista

Usmin aluetta ovat kehittämässä kuntalaiset, kaupungin työntekijät, hyvinkääläiset yhdistykset ja yritykset sekä tapahtumien järjestäjät. Mukana on paikallisten toimijoiden lisäksi alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja liikunnan, kulttuurin ja matkailun aloilta.

– Me teemme työryhmässä kyselyjen perusteella ­ehdotuksia ja luottamushenkilöt päättävät, mihin kaikkeen rahat riittävät, sanoo hanke­ryhmän puheenjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen.

Usmin kehittämishanke alkoi 2023 ja sen on määrä jatkua vuoteen 2027.

– Usmi on osa Hyvinkäään Pelikirjassa määriteltyä tavoitetta luoda elinvoimainen elämyskaupunki, stategiapäällikkö Taru Härkönen toteaa.

Työryhmässä Usmin kehityskohteiksi ovat nousseet alueen saavu­tettavuus eli tieyhteyden parantaminen uimarannalle ja parkkialueiden riittävyys retkeilijöille, ulkoilijoille sekä matkailijoille.

Usmin kehittämisestä on teetetty viime vuonna kysely, johon vastasi yli 600 hyvinkääläistä tasaisesti kaikista kaupunginosista. Nykytilanteesta esille nousivat patikointi, tauko- ja nuotiopaikkojen käyttäminen, uimaranta kesäisin ja talviaikaan hiihtoladut sekä viime aikoina lisääntynyt talviuinti. Esimerkiksi talvikautena 2022–23 Usmin alueelle kirjattiin 15 000 käyntikertaa.

Usmi on luonnonsuojelualuetta ja osa Natura 2000 -hanketta.

– Teemme tiivistä yhteistyötä talviuintiseuran kanssa, Varjonen kertoo.

Kyselyn paljastamissa kehittämistoiveissa alueen saavutettavuus kävellen, pyörällä tai autolla nousi vahvasti esiin. Myös pysäköintialueen kehittämisestä tuli toiveita.

Alkuvuoden aikana parkkipaikkaa on rakennettu isommaksi ja työt ovat vaatineet kallion räjäytyksiä. Räjäytyksistä on tullut valituksia lähialueen asukkailta, mutta parkkialueen laajentaminen ei olisi ollut muuten mahdollista. Parkkipaikkoja tulee asfaltoinnin jälkeen olemaan entiseen verrattuna kaksinkertainen määrä eli noin 140. Pysäköinti muuttuu selkeämmäksi, kun parkkipaikalle tulee ruudut. Myös valaistusta parannetaan.

Usmiin on toivottu kovasti myös saunaa, mutta ongelmana on viemäröinnin ja vesijohdon puute. Järven vedenlaadun säilyttäminen hyvänä on erityisen tärkeää.

Usmihan on luonnonsuojelualuetta ja osa Natura 2000 -hanketta. Pienellä järvellä on jo nyt moottoriveneellä liikkuminen kielletty ja rehevöitymistä tulee kaikin keinoin estää.

– Hyyppärän alue on Usmiin menevällä tiellä pullonkaula, Varjonen muistuttaa.

Usmin alueella on seitsemän huollettua nuotiopaikkaa.

Hyyppärän kohdalla tiellä on hevoskuljetuksia, raskasta liikennettä terästehtaalle ja autoliikennettä matonpesupaikalle. Tien parantaminen esimerkiksi leventämällä ei toistaiseksi ole suunnitelmissa.

Usmin tie on yksityistie ja kustannukset jakautuisivat näin monelle taholle. Vuosien varrella tieyhteyden kehittämiseksi on väläytelty monia eri vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi uudet tielinjat tulevat kovin kalliiksi.

Alueelle tulee tänä vuonna uusia opastetauluja. Usmin uudistuksista viestitään myös yhteistyökumppaneille kuten Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle ja Visit Sveitsi -verkostolle.

Viitoitettujen retkeilyreittien pituus Kytäjä–Usmin alueella on noin 70 kilometriä. Maastopyöräilyreittejä on 27 kilometriä ja kaupungin ylläpitämiä latuja 23 kilometriä.

Huollettuja nuotiopaikkoja on seitsemän, mutta niitä on toivottu lisää, samoin laavuja ja vessoja. Usmin alueen karttoja saa kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta. Karttoja voi myös tulostaa kaupungin verkkosivuilta.

1400 usmi

Usmin kehittämistoiveissa saavutettavuus nousi vahvasti esiin, ja siihen onkin tulossa parannuksia, kertovat Taru Härkönen ja Simo Varjonen.

1400 nuotiopaikka usmi

Hyvinkää-lehti 1/2024

Hyvinkää-lehti 1/2024