Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Taide innostaa, ravitsee ja ravistelee – ja kuuluu kaikille
Taide innostaa, ravitsee ja ravistelee – ja kuuluu kaikille
Liina Kahelin on viihtynyt Villa Artun pyörteissä mainiosti.

Taide innostaa, ravitsee ja ravistelee – ja kuuluu kaikille

Villatehtaan alueella sijaitsevassa Kulttuuritalo Villa Artussa järjestetään taide- ja kulttuuritoimintaa, taidekasvatusta sekä taiteen perusopetusta. Tiloissa toimivat Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Taito Käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi sekä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö.

Vuonna 1980 perustettu säätiö vaalii lasten ja nuorten taidekasvatusta sekä Hyvinkäällä että laajemmin Suomessa. Säätiön uutena toiminnanjohtajana aloitti Liina Kahelin joulukuun alussa 2023.

Hän kuvaa vaikuttuneensa säätiön historiasta sekä monisäikeisestä työstä lasten ja nuorten taiteen parissa Hyvinkäällä, Suomessa ja kansainvälisesti.

– Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin sekä kokijoina että tekijöinä. Nämä oikeudet on ­turvattu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948), Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Oikeuksien toteutumista on silti vaalittava myös arjessa, Kahelin muistuttaa.

Aiemmin Kahelin on toiminut järjestö­kentällä kehittämis- ja johtotehtävissä, erityisesti kulttuurisen nuorisotyön sekä soveltavan taiteen merkeissä. Koulutukseltaan hän on luoviin menetelmiin suuntautunut toimintaterapeutti (AMK). Kahelin on opiskellut myös kansainvälisiä maisteriopintoja, kasvatustieteitä ja taidelähtöisiä menetelmäopintoja, ja tällä hetkellä hän viimeistelee kulttuurihyvinvoinnin YAMK-tutkintoa.

Kahelin iloitsee, että taide ja kulttuuri tunnistetaan yhä paremmin osana kokonaisvaltaista hyvää elämää. Taide herättää tunteita ja ajatuksia. Se innostaa, ravitsee ja ravistelee. Kun lapset ja nuoret heittäytyvät toimimaan taiteen äärellä, energia näkyy ja tuntuu.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

– Villa Artussa lasten ja nuorten luovuus sykkii päivittäin. Sen kokee näyttelyissä, työpajoissa ja tapahtumissa, luokissa, käytävillä ja Villatehtaan pihalla. Se tuo virtaa myös hallinnollisiin tehtäviin, Kahelin kuvaa.

Lasten ja nuorten taidekeskus palvelee lapsia, nuoria ja perheitä sekä heidän parissaan työskenteleviä tahoja. Villa Artun upeissa opetus- ja näyttelytiloissa yhteistyö kävijöiden, taidokkaan työyhteisön sekä harjoittelijoiden kanssa kuplii innokkaasti. Päiviin sisältyy arvokasta jakamista ja ideoita.

Vuonna 2018 säätiössä aloitettiin Nuori Taide -toiminta, joka nostaa esiin nuoria taiteen harrastajia ja heidän taiteellista työtään. Toimintaan kuuluu taidenäyttelyitä, residenssejä, työpajoja ja koulutuksia. Joka toinen vuosi järjestetään Suomen suurin nuorten visuaalisen taiteen harrastajien Nuori Taide -tapahtuma. Yhteistyötä tehdään ympäri Suomea asuvien nuorten sekä taide- ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa.

Ajankohtainen huoli taide- ja kulttuurialalla sekä nuorisotyön kentällä liittyy rahoitusleikkauksiin. Pahimmillaan ne iskevät haavoittuvimpiin lapsiin ja nuoriin. Lastenkulttuurin, taidekasvatuksen ja nuorisojärjestöjen lisärahoitus on tarpeen, jotta lasten ja nuorten pääsy laadukkaan taide- ja kulttuuritoiminnan pariin eri puolilla Suomea voidaan varmistaa.

Säätiön toiminnan ovat mahdollistaneet Hyvinkää kaupunki sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Nyt olisi lastenkulttuurin sekä lasten ja nuorten taiteen uusillekin mesenaateille otollinen tilaisuus, Kahelin toteaa. Turvallinen, elämyksellinen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien lapsuus ja nuoruus ovat avain myös elinvoimaiseen tulevaisuuteen.

Hyvinkää-lehti 1/2024

Hyvinkää-lehti 1/2024