Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Rakentamisen lainsäädäntö uudistuu
Rakentamisen lainsäädäntö uudistuu

Rakentamisen lainsäädäntö uudistuu

Uuden rakentamislain pitäisi tulla voimaan vuoden 2025 alussa, kunhan siihen tämän vuoden aikana saadaan tehtyä nykyisen hallitusohjelman mukaisia korjauksia.

Rakentamislakiin tulevan korjaussarjan lausuntokierros pidettiin tammi-helmikuussa. Ministeri Kai Mykkäsen mukaan lain korjaussarja tulisi hyväksyttäväksi eduskuntaan vasta loppuvuonna 2024. Tämän takia uutta lakia tukevien asetusten valmistelu on kesken ja osin keskeytettynä ympäristöministeriössä.

Uusi rakentamislaki edellyttää kuntia uudistamaan rakennusjärjestyksensä. Hyvinkään ja Järvenpään rakennusvalvonta on käynnistänyt työn joulukuussa asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Uusia määräyksiä on työstetty työpajoissa, ja luonnos uudeksi rakennusjärjestykseksi on tarkoitus asettaa nähtäville toukokuussa, jolloin aiheesta järjestetään yleisötilaisuus. Uusi rakennusjärjestys tulee saattaa voimaan mahdollisimman pian uuden rakentamislain voimaantulon jälkeen eli heti alkuvuodesta 2025.

– Aikataulu on tiukka, sanoo lupa- ja valvontapäällikkö Taija Karjalainen Hyvinkään ja Järvenpään rakennusvalvonnasta.

Lain lopulliset pykälät ovat siis keskeneräisiä, eikä asetuksia vielä ole. Kuntaliitto on esimerkiksi esittänyt uuden lain voimaantulon lykkäämistä. Kuntien näkökulmasta vaikutusten arviointia ei ole pystytty tekemään, ainakaan kattavasti.

– Laki on valtava ja ulottuu laajalle fyysisen rakentamisen lisäksi. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki jaetaan osin uudeksi rakentamislaiksi ja alueidenkäyttölaiksi. Näissä käsitellään myös maankäyttöä, maanmyyntiä, tontinmuodostusta ja kaavoitusta aina rakentamiseen asti. Siksi uudistuksen tekeminen selkeäksi on vaativaa ja vie aikaa.

Lakiuudistuksesta on mediassa julkaistu jo lööppejä, joissa kerrotaan rakentamiseen liittyvien lupien höllentymisestä. Karjalainen muistuttaa kuitenkin, että rakentamisessa pitää edelleen noudattaa asemakaavaa ja palomääräyksiä, vaikka pienehköihin rakennushankkeisiin ei enää tarvitse hakea lupaa.

– Vaikka laki tuo helpotuksia, turvallisuudesta, terveydestä ja naapurien huomioimisesta täytyy edelleen pitää huolta.

Karjalainen muistuttaa, että kannattaa ottaa rakennusvalvontaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista. Laitonta rakentamista on melko paljon, ja rakennusvalvonta joutuu puuttumaan siihen. Rakennusvalvonta kehottaa saattamaan rakennuksen lain sallimaan tilaan eli mahdollisesti jopa purkamaan. Yleensä pyritään löytämään ratkaisu neuvottelujen tai luvituksen kautta. Aina ei näin kuitenkaan voi toimia, ja usein kyse on tällöin nimenomaan turvallisuudesta.

Esimerkiksi rakentamisympäristöllä on edelleenkin merkitystä luvanvaraisuuteen, eli pieneenkin rakentamishankkeeseen täytyy hakea lupa, jos hankkeella on merkittävää vaikutusta alueiden käytölle, maisemalle, kulttuuriperinnölle tai ympäristönäkökohtiin.

– Vaikka uuden lain mukaan lupaa tietyn suuruiseen rakennukseen ei tarvitsisi hakea, asemakaavan määräykset menevät sen ohi, ja rakentaminen voi edellyttää myönteisen poikkeamispäätöksen saamista. Esimerkiksi Kruununpuistossa on tuliterä asemakaava hyvin tiukkoine määräyksineen.

Rakennusjärjestyksellä tullaan jatkossakin antamaan asemakaavoja täydentäviä määräyksiä. Esimerkiksi perinteisen rintamamiestalon pihaan ei voi rakentaa suurta, 50 neliön katosta, kun itse rakennuksen pohjapinta-alakin on pieni.

Uusi rakentamislaki sekä laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä velvoittavat laatimaan rakennukselle muun muassa konekielisesti luettavat suunnitelmat sekä käyttö- ja huolto-ohjeen. Perustietojen lisäksi pitää löytyä suunniteltu käyttöikä sekä rakennukseen käytettävien tuotteiden hiilijalanjälki. Uuden lain tavoitteena on vastata päästötavoitteisiin edellyttämällä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä. Pientalojen kohdalla on tässä helpotuksia.

Ympäristövahti kokoaa tavoitteita ja toimia

Ympäristövahdilla voit seurata kaupungin ympäristötyön tavoitteita, niiden etenemistä ja kaupungin toimia kestävän tulevaisuuden puolesta. Löydät sivustolta tietoa muiden muassa energian käytöstä, yhdyskuntarakenteesta ja liikkumisesta, jätteistä ja materiaaleista, ruoasta ja vedestä, luonnonvaroista ja elinympäristöstä sekä ympäristötietoisuudesta.

ymparistovahti.hyvinkaa.fi

Hyvinkää-lehti 1/2024

Hyvinkää-lehti 1/2024