Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Muskarissa on hauskaa!
Muskarissa on hauskaa!
Musiikkileikkikoulun perheryhmissä syntyy usein ystävyyssuhteita perheiden välille.

Muskarissa on hauskaa!

Musiikkileikkikoulussa annetaan varhaisiän musiikki­kasvatusta. Kyseessä on taiteen perusopetuksen valmentava opetus, jota toteutetaan perheryhmissä, leikkiryhmissä ja soitinryhmissä. Musiikkileikkikoulu eli muskari on ihan oikea koulu – siellä saavat vakituisesti opettaa vain alalle korkeakoulutetut varhaisiän musiikkipedagogit. Monet hyvinkääläisperheet ovatkin löytäneet muskariharrastuksen pariin, mutta avataanpa musiikkileikkikoulun ovia vielä muillekin ja annetaan Hyvinkään musiikkiopiston muskariopettajien Linda Aaltosen ja Reeta Nikkolan kertoa lisää.

Mikä on varhaisiän musiikkikasvatuksen merkitys lapsen kehitykselle?

Linda: Sen hyödyt ulottuvat lapsen kielenkehitykseen, tunne-elämään, keskittymiskykyyn ja oppimiseen.

Reeta: Lisäksi muskari kehittää lapsen sosiaalisia ja motorisia taitoja.

Mitä pidätte tärkeänä musiikkileikkikoulun eli muskarin opetuksessa?

Reeta: Pidän tärkeänä, että lapsi voi kokea onnistumista, kuulumista ryhmään ja kokea olevansa tärkeä. Lapselle on tärkeää kokea tulleensa kuulluksi. Muskarissa lapsi pääsee heittäytymään musiikin maailmaan monipuolisesti toimien.

Linda: Musiikki tuottaa elämyksiä ja lapset oppivat tärkeitä asioita leikin ja ilon kautta. Musiikin harrastaminen opettaa jo pientä lasta pitkäjänteisyyteen.

Minkälaista muskariopettajan työ on? Mikä työssänne on ihaninta?

Linda: Muskariopettajan työ on luovaa ja monipuolista. Ihaninta on mielikuvituksen käyttö ja se, kun pääsemme lasten kanssa heittäytymään leikin ja musiikin yhdistettyyn maailmaan.

Reeta: Kun näkee innokkaat lapset nauttimassa yhdessä toimimisesta ja musisoimisesta ja heillä on niin hauskaa – se on opettajalle palkitsevaa. Perheryhmissä näkee vanhemman ilon lapsestaan – ryhmissä syntyy usein perheiden välille ystävyyksiä.

Entä vaativinta?

Linda: Vaativaa on työskennellä yksin lapsiryhmän kanssa. Yllättäviä tilanteita voi tulla ja silloin on pystyttävä pitämään pää kylmänä ja tilanne hallinnassa. Mutta myös tällaisiin tilanteisiin meidät on koulutettu.

Reeta: Jos ryhmä on suuri, on haastavaa huomioida jokainen lapsi yksilöllisesti. Siihen kuitenkin aina pyritään ja yleensä muskaritunnit sujuvat oikein hyvin.

Varhaiskasvatuksen kehittämisestä keskustellaan yleisellä tasolla ­paljon. Sekä Reetan että Lindan mielestä musiikkileikki­koulu on toimiva konsepti, joka kuitenkin kehittyy koko ajan. On paljon opettajista kiinni, millä tavoin he kehittävät ammattitaitoaan ja kuinka paljon tuovat opetukseen uutta.

Miten kehittäisitte musiikkileikki­koulua täällä Hyvinkäällä?

Linda: Toisin musiikkikasvatusta vahvemmin osaksi varhaiskasvatusta, sillä jokaisella lapsella tulisi olla oikeus musiikkiin ja musiikkikasvatukseen. Musiikkituokioita voisi järjestää vaikkapa kirjaston satutuntien tapaan lapsiryhmille päiväkodeilla tai musiikkiopistolla.

Reeta: Olisi hyvä lisätä yhteistyötä toisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Voisimme myös perustaa ryhmän isovanhemmille ja lapsenlapsille.

Ilmoittautuminen ­musiikkileikkikouluun ja instrumentti­opintoihin: www.hymo.fi

Hyvinkää-lehti 1/2024

Hyvinkää-lehti 1/2024