Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Hyvinkään kaupunki panostaa kävelyyn
Hyvinkään kaupunki panostaa kävelyyn
Jokainen hyvinkääläinen voi vaikuttaa vuoden 2024 aikana laadittavaan kävelyn edistämisohjelmaan.

Hyvinkään kaupunki panostaa kävelyyn

Hyvinkään asukkaat ovat ahkeria kävelijöitä. Kaupungissa tehdyistä matkoista taitetaan jalan tällä hetkellä jopa neljännes ja valtaosa asukkaista asuu tiiviisti alle 3 kilometrin matkan päässä keskustasta. Kävelylle on siis kysyntää!

Kävellen kuljetaan arjen matkoja esimerkiksi kouluun, töihin tai kauppaan, mutta kävely on myös oleskelua ja virkistäytymistä vaikkapa ostoskeskuksissa tai lenkkipoluilla.

Kävely on tärkeä osa jokaista matkaa, joten kävelyn olosuhteita parantamalla sujuvoitetaan myös esimerkiksi joukkoliikenteen käyttöä. Kävelyn turvallisuuden, viihtyisyyden ja sujuvuuden parantaminen edistää aivan jokaisen kaupungissa liikkujan arjen helppoutta ja lisää kävelyn houkuttelevuutta.

Hyvinkäälle laaditaan vuoden 2024 aikana kävelyn edistämisohjelma, jossa selvitetään kävelyn nykytila ja kehittämistarpeet erityyppisillä alueilla.

Työn aikana valitaan tuleville vuosille toteutettaviksi monipuoliset toimenpiteet, joilla kävelyn olosuhteita parannetaan. Ohjelmassa huomioidaan kaikkien jalankulkijoiden tarpeet, sillä kävelyllä tarkoitetaan myös esimerkiksi pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä liikkumista.

Hyvinkäällä tehdyistä matkoista taitetaan jalan tällä hetkellä jopa neljännes.

Kävelyn edistämisessä ja ohjelman laadinnassa tarvitaan jokaisen hyvinkääläisen näkemyksiä!

Kevään aikana avautuu kysely, jossa asukkaat pääsevät kertomaan ajatuksiaan kävelyn nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kyselyssä on myös mahdollisuus merkitä suoraan kartalle kohteita, jotka koetaan esimerkiksi viihtyisiksi, epämiellyttäviksi tai turvattomiksi. Vastauksilla voit antaa arvokasta tietoa suunnittelun tueksi, joten seuraathan kaupungin verkkosivuja ja sosiaalisen median kanavia, jotta pääset osallistumaan kyselyyn!

Hyvinkää-lehti 1/2024

Hyvinkää-lehti 1/2024