Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Kymmenottelija ja sellisti Olavi Halonen.
Kymmenottelija ja sellisti Olavi Halonen.
Kymmenottelija ja sellisti Olavi Halonen.

Urheilu ja musiikki täydentävät toisiaan

Konserttisali ja urheilukenttä ovat harvassa kaupungissa vierekkäin, mutta musiikin ja urheilun aktiivisesta harrastamisesta löytyy paljon yhteistä. Soittaminen ja urheileminen ovat molemmat hyvää kehonhallintaa vaativia toimintoja. Niiden avulla ihminen voi ilman sanoja ilmaista voimakkaasti itseään ja herättää muissakin suuria tunteita.

Sekä soittamisen että urheilun päämäärätietoinen harrastaminen edistää tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjaustaitojen kehittymistä ja vaatii sinnikästä harjoittelua. Kehityksen myötä pääsee onnistumisen kokemuksiin, jotka motivoivat harjoittelun jatkamista.

Hyvinkään musiikkiopistossa opiskelee useita nuoria, joille sekä musiikin että urheilun harrastaminen on tärkeää. Haastattelimme aiheesta Olavi Halosta, joka soittaa selloa Lassi Mäkeläisen oppilaana ja on yleis­urheilussa 17-vuotiaiden miesten kymmenottelun Suomen mestari.

Saavutuksesi urheilussa on vaatinut vuosien määrä­tietoista työskentelyä ja henkilökohtaista lahjakkuutta. Lukio-opintojen ja kymmenottelun rinnalla harrastat myös sellonsoittoa. Miten aikasi riittää kaikkeen?

Koulun, urheilun ja musiikin yhdistäminen on ollut minulle arkea pienestä asti, joten niiden tasapainottaminen on ollut luonteva osa elämääni. Musiikin aloitin jo muskarissa ennen koulua, ja sellonsoiton aloitin ensimmäisellä luokalla. Yleisurheilu tuli mukaan kesällä ennen koulun aloitusta Hyvinkään seudun Urheilijoiden harrasteryhmän kautta. Nyt yleisurheilussa harjoitusmäärien kasvaessa aikataulujen sovittaminen on ollutkin haastavampaa. Keväällä, kun sain musiikin perusopinnot valmiiksi, sovittiin jatko-opintojen osalta orkesterin ja teoriatuntien välivuodesta. Lisäksi lukioon siirtyessäni oli alusta asti selvää, että haluan suorittaa lukion neljässä vuodessa, jotta aikaa riittää kaikkeen tekemiseen.

Mitä urheilu ja musiikki sinulle merkitsevät?

Sekä musiikki että urheilu ovat olleet osa elämääni hyvin nuoresta asti ja ne merkitsevät minulle paljon. Musiikki ja sellonsoitto tuovat keskittymiskykyä ja ovat myös keino ilmaista itseäni. Urheilu taas auttaa jaksamaan ja pitämään fyysistä kuntoa yllä. Toisaalta kummatkin vaativat hyvää rytmitajua ja näin ne myös sopivasti ­täydentävät toisiaan.

Sekä urheilu että musiikki vaativat hyvää rytmitajua.

Olet yleisurheilussa ikäluokkasi huipulla ja tähtäät yhä korkeammalle. Mitä tavoittelet sellonsoitossa?

Sellonsoiton osalta tavoitteenani oli suorittaa musiikin perusopinnot valmiiksi ja katsoa sen jälkeen mitä jatkossa teen. Saatuani viime keväänä nuo opinnot valmiiksi haluan pitää soittotaitoa yllä – se toimii hyvänä vasta­painona urheilulle. En ole vielä miettinyt tarkemmin sellonsoiton tulevaisuuden tavoitteita.Tällä hetkellä haluan katsoa mihin rahkeet yleisurheilussa riittävät.

On hienoa, ettei ole tarvinnut luopua kummastakaan, vaan harrastukset on saanut sovitettua yhteen.

Mikä motivoi sinua urheilun tai sellon­soiton ­harjoitteluun?

Kumpikin vaatii kovasti itsensä haastamista ja suoritukset äärimmäistä keskittymistä. Mutta onnistumiset ruokkivat tahtoa oppia ja ­onnistua uudelleen vielä paremmin. Sellonsoitossa pääpaino on itsensä voittamisessa, urheilussa myös onnistumisessa muita vastaan.

Ilmoittautuminen musiikkiopistoon