Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Pääkirjoitus 2/2023
Pääkirjoitus 2/2023
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus 2/2023: Kaupunki kehittyy – Hyvin Käy Hyvinkää

Hyvinkään asukasluku ylitti ensi kertaa historiassaan 47 000 rajapyykin.

On ilo toivottaa uudet asukkaat Hyvinkäälle asumaan, työskentelemään, opiskelemaan ja elämään!

Sujuvaa arkea tulee kehittää eri ikäisten asukkaittemme tarpeista käsin. Lapsiperheiden elämään vaikuttavat palvelut päiväkodeista ­kouluihin ja monipuolisiin harrastamisen mahdollisuuksiin.

Nuoret arvostavat opiskelujen ohessa mielekästä ja sujuvaa vapaa-aikaa. Ikäihmisten näkökulmasta saavutettavat palvelut ja tarjonnan monipuolisuus ovat merkityksellisiä.

Hyvinkään elinkeino on hyvässä vireessä. Viime aikojen globaaleista haasteista huolimatta yrityksissä on kasvua, luottamusta huomiseen ja hyvään tekemiseen.

Hyvinkään sijoittuu työpaikkaomavaraisuudessa (95,1%) Helsingin, Vantaan ja Hangon jälkeen neljänneksi. Meiltä pendelöidään muihin kuntiin, mutta liikenne käy myös toiseen suuntaan. Olemme laajan alueen merkittävä työpaikkakeskittymä. Logistinen sijaintimme tukee yritystoiminnan kehittämistä.

Hyvinkää on uskaltanut historiansa aikana tehdä ennakkoluulottomia ja rohkeita päätöksiä. Kaupunki nähdään kehittyvänä edelläkävijänä. Kun kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kuntien välillä kiihtyy, on jatkossakin hyvä huolehtia kunnan positiivisesta erottautumiskyvystä ja peruspalveluiden sekä vapaa-ajan mahdollisuuksien monipuolisesta tarjonnasta. Ihmisten valintaan vaikuttavat sujuva arki ja elämisen laatu.

On usein todettu, että ”Hyvin Käy Hyvinkää” ja siihen uskon jatkossakin.

Ehkä ­sanontaa voidaan hieman jatkaa ja sanoa: ”Hyvin Käy Hyvinkää ja Hyvin Käy ­Hyvinkään tulevaisuudessakin.”

Johanna Luukkonen
Hyvinkään kaupunginjohtaja