Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Hyvinkään Pelikirja
Hyvinkään Pelikirja

Hyvinkään Pelikirja antaa suunnan

Kaupunki päättää monitoimihallista. Kaupunki päättää kunnallistekniikan rakentamisesta. Kaupunki päättää kaavasta, jonka mukaan rakennetaan uusi tie. Kaupunki pyytää kuntalaisilta ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin hankkeiksi. Kaupunki järjestää yhteisöllisyyttä edistäviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Kaupunki laatii suunnitelman kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Kaupunki suunnittelee yhteneväisen koulutuspolun näkökulmasta yhteistyön toimintamallia uuteen päiväkoti-koulu -rakennukseen.

Äkkiä katsottuna ja lehtijutuista lukien kaupungissa tehdään useita irrallisia päätöksiä. Nämä päätökset on kuitenkin nivottu palvelemaan pitkän aikavälin toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on määritelty kuntastrategiassa. Hyvinkäällä tätä kutsutaan Hyvinkään Pelikirjaksi. Se löytyy muun muassa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hyvinkaa.fi/pelikirja

Pelikirja on laadittu yhdessä kuntalaisten, yhdistysten, kaupungin päättäjien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa. Pelikirjan taustalla on analyysi toimintaympäristöstä ja siitä, miten sen arvioidaan muuttuvan. Perimmäinen tarkoitus pitkän aikavälin tavoitteiden määrittelyssä on varmistaa, että Hyvinkää-yhteisö kykenee parhaiten edistämään hyvinkääläisten hyvinvointia myös jatkossa. Kuka muu muka?

Pelikirja on laadittu yhdessä kuntalaisten, yhdistysten, kaupungin päättäjien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hyvinkään Pelikirjan mukaan kaupungin visio on olla Elinvoimainen elämyskaupunki. Pelikirjan sanoin: ”Elinvoimaisessa kaupungissamme kaupunki, asukkaat, yritykset ja yhdistykset toimivat yhteisten päämäärien hyväksi uutta luoden. Menestyminen edellyttää meiltä omien vahvuuksiemme löytämistä, hyödyntämistä ja vahvistamista sekä myönteisen Hyvinkää-identiteetin vahvistumista.”

Hyvinkään Pelikirjan mukaan kaupunki pyrkii Elinvoimaiseksi elämyskaupungiksi seuraavien strategisten kärkien kautta:

  • Minä, me ja Hyvinkää
  • Houkutteleva Hyvinkää
  • Yhteispelillä yritysten kanssa

Jotta siis voimme olla Elinvoimainen elämyskaupunki, kaupungin tulee olla kuntalaistensa yhteisö, hyvinkääläisiä varten. Kaupungin tulee myös olla houkutteleva, sillä vain riittävä määrä asukkaita ja työpaikkoja turvaa palvelujen rahoituspohjan ja luo pohjan kaupungin kehittymiselle.

Strategiat ovat kivoja papereita, joihin voi helposti kirjoitella erilaisia tavoitteita. Kirjoittaminen on aika paljon helpompaa kuin tavoitteiden toteuttaminen. Hyvinkäällä Elinvoimaista elämyskaupunkia tehdään vuosi kerrallaan, jokavuotuisen suunnittelun ja toteutuksen kehässä. Suunnittelun tuloksena on talousarvio, jonka avulla valtuusto varmistaa strategian toteutumisen vuosikohtaisilla tavoitteilla, suunnittelee vuosittaisen toiminnan ja yhdistää nämä käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Alussa mainitut irralliset päätökset eivät olekaan irrallisia, vaan kokonaisuus tavoitteita, joilla toteutetaan strategisia kärkiä ja tehdään Elinvoimaista elämyskaupunkia.

Kaupunginvaltuusto käsittelee ensi vuoden strategisia tavoitteita, toimintaa ja niihin käytettäviä euroja 13.11.2023 kaupungintalolla. Tervetuloa seuraamaan, joko paikan päälle tai verkon välityksellä!

Strategisia kärkiä toteuttavat kärkihankkeet 2023 - 2027

  • Meidän Hyvinkää
  • Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät
  • Aktiivinen elämyskaupunki
  • Laadukas koulutuspolku
  • Kehittyvä kaupunkikeskusta
  • Business Hyvinkää