Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Hangonsiltaan syntyy uutta ja Paavola kehittyy
Hangonsiltaan syntyy uutta ja Paavola kehittyy
Laajentuvalle Hangonsillan alueelle nousee vuoteen 2026 mennessä muun muassa mittava koulu- ja päiväkotirakennus. Ilmakuva: Röni-Kuva oy

Hangonsiltaan syntyy uutta ja Paavola kehittyy

Tasapainoisessa kaupunkirakenteessa huomioidaan monenlaiset asuinalueet. Hangonsiltaan rakentuu täysin uutta ja Paavolakin kehittyy isoin harppauksin.

Laajentuvalle Hangonsillan alueelle nousee vuoteen 2026 mennessä uudisrakennuksena mittava koulu- ja päiväkotirakennus. Rakennushankkeen tilaohjelman laajuus on huonealaltaan noin 8000m² ja kustannusarvio noin 36 miljoonaa euroa.

Suunnitelmien mukaan koulussa tulee olemaan oppilaita yli 400. Päiväkotiin on kaavailtu alustavasti paikkoja noin 200 lapselle.

Hangonsillasta on kaiken kaikkiaan tulossa monipuolinen, korkeatasoinen ja urbaani alue Hyvinkään keskustaan. Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen edellyttää asemakaavan muuttamista, joka on edennyt rinnan rakennusten hankesuunnittelun kanssa.

– Hangonsillan uuden koulun ja päivä­kodin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kesän ajan. Asemakaavan luonnosvaihtoehdot on puolestaan tavoitteena laittaa nähtäville lokakuun aikana, toteaa kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen.

Kevyen liikenteen väylä Ameriikanraitti muodostaa valmiissa Hangonsillassa keskeisen julkisen kaupunkitilan sekä liikkumis- ja oleskelualueen.

– Ameriikanraitille pyritään saamaan mahdollisimman paljon vehreyttä. Sama koskee myös Hangonsillan uusimman asuin­alueen kortteleita, joiden toteuttamisen valmistelu on käynnissä.

Vihreät arvot keskeisesti esillä

Perusopetuksen johtaja Mika Heikura ­näkee Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin merkittävänä uudistuksena kaupungin palveluverkkoon.

– Uudisrakennukseen tuleva koulu korvaa ikääntyneen Aseman koulun ja uusi päiväkoti Hangonsillassa jo aikaisemmin toimineen päiväkodin. Kokonaisuuteen tulee myös vuoropäivähoitoyksikkö. Sen sijainti on koko kaupungin kannalta logistisesti hyvä.

Kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen kertoo, että Hangonsiltaan nousevassa koulu- ja päiväkotirakennuksessa vihreät arvot tulevat olemaan keskeisesti esillä.

– Se rakennetaan vähähiilisesti ja puuta hyödyntäen. Samalla pyritään energia- ja resurssiviisauteen ja rakennuksen pitkäikäisyyteen.

Koulu-päiväkodin energiaratkaisu suunnitellaan yhdessä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon hybridilämmönjakokeskuksella ja siihen tulee myös aurinkovoimala.

– Kun suunnittelu etenee, otamme yhteistyöhön mukaan mahdollisimman paljon erilaisia tulevia käyttäjäryhmiä. Tarkoitus on saada aikaan parhaalla mahdollisella tavalla ihmisiä palveleva rakennus, Nikkanen sanoo.

Paavolassa rakentaminen hyödyttää koko yhteisöä

Vanhemmista Hyvinkään asuinalueista Paavola on hieman jäänyt kehittämisestä sivuun.

Nyt tilanne on muuttumassa oleellisesti, kun alueen uuden päiväkodin, liikuntahallin ja kokoontumistilan suunnittelu on käynnissä.

Kokonaisuudesta muodostuu nykyisen Paavolan koulun ja uusien rakennuksien yhdistelmä. Siitä käytetään työnimeä Paavolatalo.

– Uudessa päiväkodissa on tilaa kuudelle päiväkotiryhmälle. Se tulee korvaamaan Jussilan ja Kapulan päiväkodit sekä Paavolan koululla toimivan esiopetusryhmän, kertoo suunnitelmista perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

Ameriikanraitille ja Hangonsillan uusimman asuinalueen kortteleihin pyritään saamaan mahdollisimman paljon vehreyttä.

Rakennukseen tulee myös kokoontumistila erilaisille aikuisryhmille. Samoin paavolalaisten iloksi nousee uusi liikuntahalli, joka korvaa entisen.

Erillisenä hankkeena uusitaan myös Paavolan koulun vieressä oleva urheilukenttä.

– Uudet liikuntatilat ovat iso juttu, koska nykyiset ovat jo aikansa eläneet. Samalla uudistetaan myös koulun piha, joka on ­ollut hyvin virikeköyhä. Päiväkodin pihasuunnittelussa pyritään huomioimaan lasten toiveita. Näin koko tontti muuttuu aivan erilaiseksi, Heikura kuvailee.

Asioita tarkastellaan aina laajemmin

Kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen näkee meneillään olevat rakennushankkeet ainutlaatuisena mahdollisuutena koko Paavolalle.

– Alueen kasvoja kohotetaan ja asukkaille syntyy mahdollisuuksia harrastaa koulun alueella monenlaisia asioita.

Nikkanen on tyytyväinen siitä, että Paavola on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Se on myöntänyt 94 400 euroa valtion erityisavustusta koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun.

Summa ei luonnollisestikaan kata investointikustannuksia, mutta se avaa mahdollisuuksia uudenlaisiin näkökulmiin.

– Kun halutaan parantaa jonkin asuinalueen olosuhteita, niin homma ei toimi niin, että yhteen kadunkulmaan rakennetaan jotakin. Asioita pitää aina katsoa laajemmin, kiinteistöjohtaja sanoo.

Kaavoituspäällikkö Anitta Ojasen mukaan tuoreita silmiä Paavolan kehittämiseen tuovat Metropolia-ammattikorkeakoulun maanmittausinsinööriopiskelijat.

Alueen kasvoja kohotetaan ja asukkaille syntyy mahdollisuuksia harrastaa koulun alueella monenlaisia asioita.

– He perehtyvät harjoitustyönään kaupunginosaan ja tutkivat mahdollisuuksia sen kehittämiseen. Opiskelijoille on annettu varsin vapaat kädet ideointiin. Joulukuussa he sitten esittelevät ideansa.

Hyvinkään kaupunki on järjestänyt kyselyn Paavolan asukkaille kaupunginosan kehittämisestä. Kyselyyn on voinut vastata lokakuun ajan.

– Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kyselyn tuloksia lopputöissään.

iso hangonsiltapaavola kevat paino

Lähiluonto ja palvelut tekevät Paavolasta viihtyisän kaupunginosan.

Hangonsilta Paavola Muraali

Paavolan Jussilankadun muraalit piristävät katukuvaa. Tarkkasilmäinen voi erottaa niistä Hyvinkään tunnettuja maamerkkejä.